Zoopsychologia

Każdy pies przeżywa różnie emocje inaczej niż człowiek. Za pomocą behawiorysty jesteś w stanie odróżnić te zachowania